Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007

Geldend van 28-04-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007
Citeertitel Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Controleverordening gemeente Bernheze, art. 4, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2007 nieuwe regeling

19-04-2007

Bernhezer, 18-05-2007

onbekend