Regeling vervallen per 01-01-2016

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1997

Geldend van 14-04-2007 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1997
Citeertitel Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1997
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1997
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2007 01-01-2016 nieuwe regeling

05-06-1997

De Bernhezer, 13-04-2007

onbekend