Regeling vervallen per 24-01-2024

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008

Geldend van 27-09-2008 t/m 23-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2008 24-01-2024 Nieuwe regeling

25-09-2008

De Bernhezer, 26 september 2008

-