Exploitatieverordening gemeente Bernheze 2003

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Exploitatieverordening gemeente Bernheze 2003
Citeertitel Exploitatieverordening gemeente Bernheze 2003
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Exploitatieverordening gemeente Bernheze 2003
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet<br /><br /><br /><br />,2. Algemene wet bestuursrecht,<br /><br /><br /><br />3. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 42<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2007 nieuwe regeling

25-09-2003

De Bernhezer, 13-04-2007

onbekend