Controleverordening gemeente Bernheze 2010

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Controleverordening gemeente Bernheze 2010
Citeertitel Controleverordening gemeente Bernheze 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Controleverordening gemeente Bernheze 2010
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 213<br /><br />,2. Besluit accountantscontrole gemeenten<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 nieuwe regeling

16-12-2010

Bernhezer, 24 december 2010

2010/