Regeling vervallen per 02-08-2018

Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv)

Geldend van 04-01-2018 t/m 01-08-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv)
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-2421

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren; https://bit.ly/2GUgx2H

Aanwijzingsbesluit verbod aanwezigheid overlastgevende honden (2017-46949)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2018 02-08-2018 wijziging

18-12-2017

gmb-2018-8752

2017-54257
18-02-2016 04-01-2018 Wijziging benamingen artikelen over (uit)wegen 2.1.5.1, 2.1.5.2 en 2.1.5.3 en wijzigingen artikelen2.1.5.1 vierde lid, 2.1.5.2 leden één en twee en artikel 2.1.5.3 derde lid; wijziging artikel 2.3.2.4 (kamperen); wijziging nummer artikel 2.3.1.6a; wijzing artikel 2.3.3.2, tweede lid (kansspelautomaten); wijziging artikel 2.4.17, leden één, twee en drie, artikel 2.4.19, leden één en drie (over hond); wijziging artikel 2.4.22 (over vee); wijziging benaming hoofdstuk 3 (prostitutie c.a.) en afdeling één hoofdstuk 3; toevoegen nieuw artikel 3.1.1 en vernummeren oude artikel 3.1.1 in 3.1.2 (begripsbepalingen) en oude nummer 3.1.2 in 3.1.2a; wijziging benaming afdeling twee, hoofdstuk 3 (seksbedrijven); vervallen oude artikel 3.1.3 (nadere regels) in 3.1.3 (vergunning); toevoegen artikel 3.1.4 en 3.1.5 (maximum aantal vergunningen); artikel 3.3.2 wordt verplaatst en hernummerd in artikel 3.1.6 (weigeringsgronden); invoegen nieuwe artikel 3.1.7 (intrekkingsgronden) en 3.1.8 beëindigen exploitatie; vernummeren artikel 3.1.3 in 3.1.9 (nadere regels); wijzigen benaming afdeling 3 van hoofdstuk 3 (uitoefenen seksbedrijf); laten vervallen artikel 3.2.1; toevoegen artikel 3.2.5a (was artikel 3.4.2; vervallen hoofdstuk 3, afdelingen 3 en 4; wijzigen artikel 4.1.1 (milieubeheer); artikel 4.3.2 (vellen houtopstanden); wijzigen aanhef artikel 4.3.3a; wijzigen artikel 4.4.2 (handelsreclame); wijzigen artikel 5.2.1, eerste lid (Fondsenwerving); toevoegen aan artikel 6.1 van een vierde lid (economische delicten); wijzigen artikel 6.2 over toezicht; tekstuele aanpassingen in de artikelen 6.3 en 6.4

01-02-2016

Gemeenteblad 574

2015-55743
19-03-2015 18-02-2016 Wijziging artikel 1.3, tweede lid, artikel 2.1.5.1, tweede lid en artikel 2.1.5.2, derde lid. Toevoeging afdeling 7A in hoofdstuk 2; wijziging artikel 2.3.3.2; wijziging artikel 2.4.4; invoeging artikel 2.4.5; wijziging artikel 2.4.8, eerste lid; wijziging artikel 2.4.18, tweede lid; invoeging artikel 2.5.4; wijziging titel van afdeling 15 van hoofdstuk 2; invoeging artikel 2.10.2; wijziging artikel 3.2.2, tweede lid; wijziging artikel 3.2.6, vierde lid; wijziging artikel 4.1.2, tweede lid; toevoeging derde lid aan artikel 4.3.5; wijziging artikel 5.1.2, vijfde lid; wijziging artikel 5.1.8, eerste lid; wijziging artikel 5.2.2.2, derde lid; wijziging artikel 5.2.2.3, vierde lid; wijziging artikel 5.5.1, zesde lid; wijziging artikel 6.2.

16-12-2014

Gemeenteblad 537

2014-44705