Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te helmond

Geldend van 29-07-1912 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te helmond
Citeertitel Verordening tot instelling van een gemeenteblad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 172

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening tot instelling van een gemeenteblad van 26 juli 1852.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-1912 01-01-2014 nieuwe regeling

29-07-1912

Gemeenteverslag 1912

Archief