Regeling vervallen per 01-07-2005

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WELSTANDSZORG HUS EN HIEM 2005

Geldend van 01-07-2005 t/m 30-06-2005

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WELSTANDSZORG HUS EN HIEM 2005
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Hus en Hiem 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling "Welstandszorg Hus en Hiem" uit 1988. De datum van inwerkkingtreding is niet precies te achterhalen en daarom bij benadering ingevuld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2005 01-07-2005 Onbekend

10-05-2005

Onbekend

Onbekend