Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende indienen burgerinitiatief Verordening Burgerinitiatief

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende indienen burgerinitiatief Verordening Burgerinitiatief
Citeertitel Verordening burgerinitiatief
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp De bestuurlijke organisatie van de gemeente
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 147 Gemw
  2. art. 147a Gemw
  3. Reglement van Orde van de gemeente Westland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016 artikel 4

28-06-2016

Gemeenteblad 2016, 96607

20160705
29-05-2004 26-07-2016 Nieuwe regeling

27-04-2004

Het Hele Westland d.d. 21-05-2004

Voorstel vanuit presidium