Regeling vervallen per 04-09-2014

Aanwijzingsbesluit ex Art. 2:48 APV m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg

Geldend van 18-11-2010 t/m 03-09-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex Art. 2:48 APV m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex Art. 2:48 APV m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 2:48 APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2010 04-09-2014 nieuw besluit

09-11-2010

Trompetter, 17 november 2010

n.b.