Regeling vervallen per 04-09-2014

Aanwijzingsbesluit ex Art. 2:48 APV m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg

Geldend van 18-11-2010 t/m 03-09-2014

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex Art. 2:48 APV m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

overwegende dat in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor aantasting van de openbare orde bestaat vanwege het nuttigen van alcoholhoudende drank dan wel het bij zich hebben van aangebroken flesjes en blikjes met alcoholhoudende drank;

gelet op het bepaalde in de artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen;

b e s l u i t e n:

het volgende vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:48 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

Onderhavig besluit heeft betrekking op hinderlijk drankgebruik op de openbare weg.

In de volgende gebieden van de Gemeente Sitard-Geleen is het op basis van het in het eerste lid van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen gestelde, verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

A. voor stadsdeel Sittard:

Binnenstad/centrum en omgeving Fortunastadion

 • ·

  Binnenstad/centrum, zijnde het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat (vanaf de Rijksweg Zuid), Engelenkampstraat, Leyenbroekerweg, Pres. Kennedysingel, Odasingel, Elisabeth van Barstraat, Parallelweg Stationsplein, Brugstraat, Mgr. Vranckenstraat, Holleweg en de Rijksweg Zuid (vanaf de Holleweg tot aan de Wilhelminastraat);

 • ·

  Omgeving Fortunastadion, zijnde het gebied gelegen tussen de Bergerweg, Middenweg, Eggerweg en het spoor.

Limbrichterveld

 • ·

  Limbrichterveld te Sittard, zijnde het gebied gelegen tussen de Lupinestraat, Valkstraat, Havikstraat, Bradleystraat, Eisenhowerstraat, de Spoorweg (aan de oostzijde).

Omgeving stadspark Sittard

 • ·

  Het Stadspark, de Vijverweg, de Molenweg, de Agricolastraat, de Tersteeglaan.

 • ·

  Het gebied tussen het centrum en het stadspark: Parklaan, Beukenlaan,Gouverneur van Hövellstraat, Kastanjelaan, Emmastraat, Julianaplein, Jubileumstraat, Schuttestraat, Baenjehof, Hub Dassenplein.

Omgeving de Wimmeren

 • ·

  Winkelcentrum “De Wimmeren” en het gebied enerzijds begrensd door: De Wimmeren – Bellstraat - Edisonstraat - Karolingenstraat – Merovingenstraat – Wehrerweg , en alle binnen dit gebied gelegen wegen en openbare ruimte; anderzijds begrensd door het park gelegen tussen de Wehrerweg en de Lieckerhof (Haag Sittard Park, kadastraal bekend als STD_S_1892 en STD_S_1956), het park daarbij inbegrepen.

 • ·

  Het gebied gelegen tussen de Oxfordstraat – Kentstraat – Grote Kemperkoel - Provencestraat – Straatsburglaan -Vlaanderenstraat - Wehrerweg.

B. voor het stadsdeel Geleen:

Centrum

 • ·

  Het centrum van stadsdeel Geleen, aan te duiden als het gebied tussen de Rijksweg Centrum – Prinsenplein – Mauritslaan – Groenstraat, en alle in dit gebied gelegen wegen.

Geleen-Zuid

 • ·

  Het winkelcentrum Zuidhof en de gehele Jos Klijnenlaan.

Oud-Geleen

 • ·

  Het parkeerterrein van sportcomplex Glanerbrook, gevestigd aan de Kummenaedestraat.

Omgeving Fortunapark

1. Henri Hermanslaan

10. Rijksweg-Noord

19. Victoriastraat

2. Groenstraat

11. Ridder Vosstraat

3. Diepenbrockstraat

12. Strensstraat

4. Dr. Nolenslaan

13. Van der Stockstraat

5. Fortunapark

14. Cortenstraat

6. Dr. Dreesflat

15. Vuling

7. Prof. Rommeflat

16. Geenstraat

8. Prof. Oudflat

17. Wolfstraat

9. Dr. Poelslaan

18. Oude Maastrichterweg

Lindenheuvel

 • ·

  De Bloemenmarkt en Anjelierstraat;

 • ·

  Het wijkpark gelegen tussen de Burgemeester Lemmensstraat – Kastanjelaan - Seringenlaan - Jasmijnstraat - Irisstraat.

C. voor het stadsdeel Born:

Grevenbicht, Born en Buchten

 • ·

  Grevenbicht, zijnde Burg. Kootenplein, Boulevard, Schoolstraat, Houtstraat;

 • ·

  Grevenbicht, zijnde Heuvelsweg, Harkhovenstraat, Heilig Kruisstraat, Essenstraat, Kuppelkovenderweg;

 • ·

  Born, zijnde Bornermarkt;

 • ·

  Born, zijnde Bornermarkt;

Omgeving gemeenschapshuis Born

 • ·

  De omgeving van het gemeenschapshuis Born: Prins Bisdomstraat - Mgr. Buckxstraat - Kerkstraat - Tuinstraat - Kapelweg - alsmede het nabij de parkeerplaats gelegen kerkhof - Graaf van Loonstraat - Muntstraat - Bartholemeusstraat - Tiendstraat - Hendrik van Leyenstraat- Kasteelhof, Parkweg (het deel tussen Kasteelhof en de rotonde met de Kerkstraat).

Het eerder vastgestelde integrale aanwijzingsbesluit ex. artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening wordt ingetrokken op het moment dat het onderhavige besluit in werking treedt en vervangen door dit nieuwe besluit. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Sittard-Geleen, 9 november 2010.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

De burgemeester
drs. G.J.M.Cox
De secretaris
mr. J.H.J.Höppener