Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst

Geldend van 01-01-2002 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2002

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst
Citeertitel Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in de gemeente Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum bekendmaking is bij benadering vastgesteld

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002 01-01-2002 Nieuwe regeling

28-01-2002

Faam, 07-02-2002

burgemeester en wethouders van 2 januari 2002