Regeling vervallen per 01-01-2020

Algemene plaatselijke verordening 2010 van de gemeente Druten

Geldend van 12-07-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2010 van de gemeente Druten
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2019 01-01-2020 Wijziging art. 2.1.5.1 en 2.3.1.4

27-06-2019

gmb-2019-172002

Onbekend.
01-01-2019 12-07-2019 Wijziging artt. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3.1, 2.2.2, 2.2.2a, 2.2.4, 2.3.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.17, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.19a, 2.4.26, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.10.2, 2.10.3, 3.1.4, 4.1.2, 4.1.3, 4.5.1a, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.11, 4.7.1, 4.8.1, 5.1.1, 5.1.2a, 5.1.5, 5.1.7, 6.1

06-12-2018

gmb-2018-273253

Onbekend.
13-04-2017 01-01-2019 i.v.m. wijziging plaatsen camera's

29-03-2017

Elektronisch gemeenteblad, 12-04-2017

n.v.t.
01-01-2015 13-04-2017 i.v.m. evenementenbeleid en fietsparkeren

18-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

n.v.t.
01-01-2014 01-01-2015 i.v.m. gewijzigde Drank en Horecawet

12-12-2013

Elektronisch gemeenteblad, 18-12-2013

n.v.t.