Kermisverordening Veere 1998

Geldend van 07-01-1999 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Kermisverordening Veere 1998
Citeertitel Kermisverordening Veere 1998
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet, art. 149.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-1999 Nieuwe regeling

17-12-1998

De Faam, 30-12-1998

Onbekend