Reglement functionerings- en ontwikkelgesprek

Geldend van 05-08-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement functionerings- en ontwikkelgesprek
Citeertitel Reglement functionerings- en ontwikkelgesprekken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde, art. 15:1:15
  2. Reglement personeelsbeoordeling, art. 5
  3. CAR-UWO, hoofdstuk 17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 6 mei 1997 vastgestelde Reglement functioneringsgesprekken. Datum inwerkingtredin bij benadering ingevuld. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2008.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2008 01-01-2008 nieuwe regeling

05-08-2008

Onbekend.

V079