Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het elektronisch bekendmaken Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het elektronisch bekendmaken Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland
Citeertitel Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2:14 lid 2 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. artikel 32k Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018 nieuwe regeling

13-12-2017

Onbekend

.