Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 16-10-2035

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Eustatius
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiƫle naam regeling Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)
Citeertitel Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)
Vastgesteld door Eilandsraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2020-10420

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 179

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze noodverordening is bekendgemaakt door de waarnemend gezaghebber J.C.A. Woodley op 16 oktober 2017 door uitgifte van een verklaring aan de pers en aan direct betrokkenen. De eilandsraad heeft deze verordening bekrachtigd in zijn openbare vergadering van 19 oktober 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2035 Nieuwe regeling

16-10-2017

A.B. 2018, no. 16

Onbekend