Regeling vervallen per 19-03-2022

Verordening op de raadscommissies Leiden

Geldend van 15-03-2022 t/m 18-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de raadscommissies Leiden
Citeertitel Verordening op de raadscommissies Leiden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. Artikel 3 lid 5 Verordening op de raadscommissies Leiden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2022 19-03-2022 artikel 3

17-02-2022

gmb-2022-110406

21.0150
12-04-2018 12-04-2018 15-03-2022 Onbekend

12-04-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 82453

Onbekend