Regeling vervallen per 01-07-2006

Bomenverordening 2005

Geldend van 01-11-2005 t/m 30-06-2006

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bomenverordening 2005
Citeertitel Bomenverordening 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp wonen en leefomgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, 173, 175
  2. Boswet, Habitatrichtlijn, Flora en Faunawet
  3. Burgerlijk Wetboek, afdeling 3.4
  4. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:46-3:50, 4:82-4:84, 5:11-5:20
  5. Wet op de Strafvordering [Wetboek van strafvordering]

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt [Bomenverordening 1996, inculsief appendix bijdrage regeling monumentale bomen van 27 februari 1996].

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2005 01-07-2006 nieuwe regeling

18-10-2005

De Zandvoorter 27102005

16082005, nr. 2005/9109