Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
Citeertitel Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3
  2. Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2020 Nieuwe regeling

14-11-2017

Gemeenteblad 2017, 230404

Z-2017/053670