Regeling vervallen per 23-09-2023

Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden

Geldend van 03-01-2018 t/m 22-09-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden
Citeertitel Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-42319

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet, artikel 2.3
  2. Verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Woerden, artikel 10 lid 2c, 2d en 3d

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in plaats van het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Woerden 2017. Beslispunt I in de aanhef moet zijn: I.in te trekken het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Woerden 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2018 01-01-2018 23-09-2023 Nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2018, 152

152/2018