Privacyreglement gemeente Bronckhorst

Geldend van 13-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Privacyreglement gemeente Bronckhorst
Citeertitel Privacyreglement gemeente Bronckhorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2018 Onbekend

13-02-2018

Onbekend

Z96343 BenW-04082