Afvalstoffenverordening 2010

Geldend van 17-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening 2010
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp 2010/03
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-29448

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.21 van de Wet milieubeheer
  2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 154b van de Gemeentewet
  5. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2023 Art. 23A en de bijlage als bedoeld in artikel 23A, tweede lid

08-06-2023

gmb-2023-264558

RIS315392
09-07-2022 17-06-2023 Art. 3 eerste lid, Art. 5 eerste, tweede, zesde en zevende lid, art. 15 derde lid en art. 22.A eerste lid

30-06-2022

gmb-2022-312432

RIS312304
01-07-2020 09-07-2022 art. 22.A, 23 en 23.A

26-03-2020

gmb-2020-85877

RIS304163
01-01-2019 01-07-2020 bijlage bij art 23A

20-12-2018

gmb-2018-281072

RIS301155, 2018
01-07-2018 01-01-2019 Art. 3, ar.t 5 ,art. 15 vierde lid en art. 18

19-04-2018

gmb-2018-88779

RIS299153, 2018
01-01-2018 01-07-2018 23:A bijlage

14-12-2017

Gemeenteblad 227993, 2017

RIS298442, 2017
01-01-2017 01-01-2018 23:A met bijlage

15-12-2016

Gemeenteblad 182217, 2016

RIS295782, 2016
01-01-2017 01-01-2017 23:A met bijlage

17-11-2016

Gemeenteblad 168238, 2016

RIS294564, 2016
23-09-2016 01-01-2017 art. 24a

08-09-2016

Gemeenteblad 126817, 2016

RIS294632, 2016
01-01-2014 23-09-2016 art. 5

28-11-2013

Gemeenteblad 50, 2013

rv 161, 2013
01-05-2013 01-01-2014 art. 5

04-04-2013

Gemeenteblad 16, 2013

rv 31, 2013
15-07-2011 01-05-2013 art. 24

23-06-2011

Posthoorn, 06-07-2011

rv 78, 2011
01-11-2010 15-07-2011 nieuwe regeling

23-09-2010

Posthoorn, 13-10-2010

rv 93, 2010