Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Geldend van 21-07-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Citeertitel 2e wijziging Legesverordening 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen, retributies en heffingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onder b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Legesverordening 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2018 01-01-2019 wijziging Legesverordening 2018

28-06-2018

gmb-2018-156908

B17.003108
22-12-2017 21-07-2018 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 27-12-2017, nr. 231366

B17.003108
13-12-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 12-12-2017, nr. 219099

B17.002069