Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Olst-Wijhe

Geldend van 01-10-2010 t/m 07-12-2011

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Olst-Wijhe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Olst-Wijhe
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor de aankondiging van evenementen en andere activiteiten

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen

Beleidsregels voor het verbranden van afvalstoffen

Nuloptiebeleid coffeeshops

Geluidbeleid bij horeca en evenementen

Standplaatsvergunningenbeleid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 08-12-2011 Nieuwe regeling

20-09-2010

Huis-aan-Huis, 30-09-2010

Raadsstuk 2010/54