Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidieverlening (Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad)

Geldend van 21-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidieverlening (Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad)
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Algemene subsidieverordening Lelystad.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieregeling Letteren 2021

Subsidieregeling Podiumkunsten 2021

Subsidieregeling sportevenementen 2021

Subsidieregeling Watersport 2021

Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra

Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Subsidieregeling investeringen amateurkunstverenigingen

Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2021

Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021

Subsidieregeling deskundige technische leiding sport 2021

Subsidieregeling arbeidsplaatsen Flevokust

Subsidieregeling Elektrische scooters Lelystad 2016

Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020

Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties

Subsidieregeling amateurkunst 2021

Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021

Subsidieregeling breedtesport 2021

Subsidieregeling buurtbussen Lelystad 2016

Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020

Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022

Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad

Subsidieregeling gesloten kassasysteem Lelycentre

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2016 nieuwe regeling

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, 98261

160011101