Regeling vervallen per 01-01-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017,pzh-2017-616190143 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018) (Prov. Blad 2017, 5259)

Geldend van 28-02-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017,pzh-2017-616190143 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018) (Prov. Blad 2017, 5259)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2018 01-01-2019 wijziging van artikel 3.

13-02-2018

prb-2018-1543

PZH-2018-637078080
16-11-2017 28-02-2018 nieuwe regeling

07-11-2017

Prov. Blad 2017, 5259

PZH-2017-616190143