Aanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Waterland 2017

Geldend van 21-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Waterland 2017
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Waterland 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 lid 2, 3 Parkeerverordening Waterland 2017
  2. Parkeerverordening Waterland 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2022 artikel 3, bijlage 1

04-10-2022

gmb-2022-466477

Onbekend.
29-06-2018 21-10-2022 artikel 3, bijlage 1

01-05-2018

gmb-2018-133643

bw17.00533
08-11-2017 29-06-2018 nieuwe regeling

24-10-2017

Gemeenteblad 2017, 193988

bw17.00533