Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Geldend van 27-10-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten
Citeertitel Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Cultuur, sport en recreatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten welke is vastgesteld op 5-7-2016. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2017 02-07-2017 nieuwe regeling

11-07-2017

Gemeenteblad 2017, 187447

-