Regeling vervallen per 25-05-2019

Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017

Geldend van 01-11-2017 t/m 24-05-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017
Citeertitel Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Het besluit BUrgelijke stand 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening burgelijke stand 1995 wordt met deze regeling ingetrokken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2017 25-05-2019 Nieuwe regeling

19-09-2017

Elektronisch gemeenteblad 28 september 2017

B17.0328