Regeling vervallen per 01-01-2023

Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010

Geldend van 31-05-2013 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010
Citeertitel Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12
  3. Monumentenwet 1988, art. 15
  4. Monumentenwet 1988, art. 38
  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2013 01-01-2023 art. 1, 4, 5, 6, 16, 17, 22

23-05-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 22-2013

175-38
25-02-2011 31-05-2013 Wijziging artikelen 1, 21

10-02-2011

Ons Streekblad, 24-02-2011

227-2
08-10-2010 25-02-2011 Nieuwe regeling

08-07-2010

Ons Streekblad, 07-10-2010

2010-076B