Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling van de raden regelende de instelling en werkwijze van de ombudsman voor de metropool Amsterdam (Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam)

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling van de raden regelende de instelling en werkwijze van de ombudsman voor de metropool Amsterdam (Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

alleen: Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2017 nieuwe regeling

05-10-2016

Staatscourant 2016, 56913

2016, 295/1159