Regeling vervallen per 01-06-2015

Eilandsverordening van de 1ste oktober 1982 regelende de havengelden te Sint Eustatius

Geldend van 05-09-2014 t/m 31-05-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Eustatius
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiële naam regeling Eilandsverordening van de 1ste oktober 1982 regelende de havengelden te Sint Eustatius
Citeertitel Havengeldenverordening Sint Eustatius 1982
Vastgesteld door Eilandsraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp financien en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing. Deze regeling vervangt alle voorgaande verordeningen, alsmede alle andere wettelijke regelingen inzake de heffing en inning van havengelden voor het Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden, afdeling Sint Eustatius.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2014 01-06-2015 Artt. 2, onder a, 3, 4, lid 1, artt. 5, onder c, 7, 8 en 9

04-09-2014

A.B. 2014, no. 22

Onbekend
10-10-2010 05-09-2014 Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

10-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
05-10-1982 10-10-2010 Nieuwe regeling

01-10-1982

Onbekend

onbekend