Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017
Citeertitel Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2023 Bijlage I

15-12-2023

bgr-2023-1413

Onbekend.
01-08-2023 23-12-2023 artikel 1.1, 1.4, 2.6, bijlage I

07-07-2023

bgr-2023-805

Onbekend.
01-01-2022 01-08-2023 artikel 1.1, 1.7, 2.1, 2.6

01-10-2021

bgr-2021-872

Onbekend.
01-01-2019 01-01-2022 bijlage 1

14-12-2018

bgr-2018-1473

Onbekend.
22-07-2017 01-01-2019 nieuwe regeling

30-06-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 402

.