Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem
Citeertitel Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. artikel 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2023 22-03-2021 artikel 4

19-09-2023

gmb-2023-409520

nr. 47
13-04-2017 26-09-2023 nieuwe regeling en intrekking oude verordening: Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem (06-12-2010)

27-03-2017

GVOP, 12-04-2017

2017/15