Regeling vervallen per 14-06-2022

Monumentenverordening 2009

Geldend van 01-10-2010 t/m 13-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening 2009
Citeertitel Monumentenverordening 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. Artikel 12,14,15,38 Monumentenwet 1988
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 14-06-2022 Aanpassing van de verordening in verband met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

23-09-2010

Stadskrant 26 september 2010

Onbekend
16-02-2009 01-02-2009 23-09-2010 nieuwe regeling

29-01-2009

Stadskrant 8-2-2009

Onbekend