Subsidieregeling scouting

Geldend van 14-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling scouting
Citeertitel Subsidieregeling scouting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van de regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2021 artikel 1, 2, 3, 4, 6

30-03-2021

gmb-2021-111287

DOS 2021-018283
01-07-2017 14-04-2021 Onbekend

21-06-2017

Officielebekendmakingen.nl d.d.d 30-06-2017

DOS-2017-051009