Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010
Citeertitel Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, gemeente Utrecht, alcoholverbod
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Wijziging van eerste lid van aanwijzingsbesluit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2019 Wijziging van eerste lid van aanwijzingsbesluit

07-05-2019

gmb-2019-119211

Onbekend
04-07-2017 16-05-2019 werkingsgebied is uitgebreid

20-06-2017

Onbekend

Onbekend