Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN UTRECHT;

Gelet op

Artikel 160 Gemeente wet en artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

BESLUITEN:

 • I.

  aan te wijzen als gebied - waarbij de grenzen deel uitmaken van het gebied, tenzij anders vermeld - waar het verboden is op of aan een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • a.

  het gebied, begrensd door Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat, Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat, Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld, Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade;

 • b.

  het gebied begrensd door Oranjelaan, Rosweijdelaan, Centrumlaan en Mereveldlaan;

 • c.

  het gebied begrensd door Kleermakerslaan, Kooikerspad, oostzijde van het Kleermakersveld en Imkerspad;

 • d.

  het gebied rond stadion Galgenwaard begrensd door Waterlinieweg, Herculeslaan, Laan van Maarschalkerweerd, Herculesbrug, Kromme Rijn op dagen waarop een betaald voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 wordt gespeeld;

 • e.

  het gebied begrensd door Stelviobaan, Brennerbaan, Furkabaan en Simplonbaan;

 • f.

  het winkelcentrumgebied Overvecht gelegen binnen de Brailledreef, Einsteindreef, Zamenhofdreef en Brailledreef (begrenzing maakt geen deel uit van het gebied);

 • g.

  het gebied rond winkelcentrum Overkapel zoals aangegeven op bijgevoegd kaart, begrensd door Wolgadreef, Donaudreef, Cleopatradreef, denkbeeldige lijn van Cleopatradreef tot Moldaudreef, Moldaudreef;

 • h.

  het gebied begrensd door Kastordreef, Agamemnondreef, Argonautendreef, Adonisdreef, Medusadreef, Ikarosdreef;

 • i.

  het gebied begrensd door W.A. Vultostraat, Smaragdplein, Detmoldstraat, Aquamarijnlaan;

 • j.

  het gebied begrensd door Johan Winnubstlaan, Händelstraat tot kruising met de Everard Meijsterstraat, Johan Winnubstlaan, Schubertstraat, Beethovenplein, Händelstraat, Beethovenlaan, Chopinstraat, Palestrinastraat, Von Weberstraat;

 • k.

  noordelijke zijde van de Anton Geesinkstraat gelegen tussen de Meloenstraat en de Hogelanden Westzijde;

 • l.

  het gebied Bemuurde Weerd OZ, begrensd door Lauwerecht vanaf de Draaiweg, Bemuurde Weerd OZ, Weerdsingel OZ tot aan Gruttersdijk (inclusief Zwarte Water, Jan van Lingtuin, Gietershof en Gruttershof, Bemuurde Weerd WZ en Weerdsingel WZ;

 • m.

  het gebied, begrensd door J.J.A. Goeverneursstraat, Bilderdijkstraat, P.A. Genestetstraat, Cremerstraat tot huisnummer 49 en het Wolff en Dekenplein;

 • n.

  het gebied begrensd door Prins Willem Alexanderplantsoen, Kalverstraat, Zonstraat en Prinses Beatrixlaan in De Meern;

 • o.

  het centrumgebied van Vleuten begrensd door de Dorpsstraat, denkbeeldige lijn naar de Nieuwe Vaart, Nieuwe Vaart tot aan de Schoolstraat, pad tussen buurtcentrum De Schakel en het Chinees restaurant, Van Leeuwenhoekplantsoen tot aan de Robert Kochlaan, Albert Schweitzerlaan, Dr. Oolderslaan, Professor Bronkhorstlaan, achterzijde Esso benzinepomp, Hindersteinlaan, Alenveltpark, Pastoor Ohllaan, Hindersteinlaan en de Dorpsstraat.

 • p.

  Het winkelcentrumgebied De Gagelhof begrensd door de Gambiadreef, Nigerdreef, Zambesidreef, Voortrekkersdreef tot de hoek, denkbeeldige lijn naar de Oranjerivierdreef, Kasaidreef, Kwangoodreef en Gambiadreef (inbegrepen de aangrenzende trottoirs).

 • II.

  in te trekken het uitvoeringsbesluit op basis van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht van 21 mei 2013 (nr. 13.033406);

III.te bepalen dat dit besluit één dag na bekendmaking in werking treedt.

Utrecht, 20 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting

Handhaving

Dit aanwijzingsbesluit vormt een essentieel onderdeel van de handhaving van het alcoholverbod. Gebiedsaanwijzing is noodzakelijk om het handhaven van het verbod tot het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank mogelijk te maken. Het verbod geldt namelijk uitsluitend op door uw college aangewezen plaatsen (artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010). Het uitvoeringsbesluit biedt handhavers de mogelijkheid preventief te kunnen optreden.

In het tweede lid van artikel 2:28 is bepaald dat het verbod niet geldt voor terrassen en evenmin voor kortdurende gelegenheden (doorgaans evenementen) waarvoor een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholhoudende drank krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend.

Wijziging: toevoeging onderdeel ‘p’ (winkelcentrum De Gagelhof e.o.)

De wijziging ten opzichte van het uitvoeringsbesluit dat is vastgesteld op 21 mei 2013 betreft de toevoeging van onderdeel 'p' vanwege aanhoudende alcoholgerelateerde overlast door groepen personen op en rond het winkelcentrum De Gagelhof in Overvecht, zoals weergegeven op de kaart. Binnen dit gebied vinden vrijwel alle overlastmeldingen plaats.

Uit meldingen bij de politie en gesprekken met bewoners en winkeliers blijkt dat het gebied op en rondom het winkelcentrum De Gagelhof sinds zes jaar kampt met ernstige overlast. De overlast wordt veroorzaakt door groepen die zich ophouden in de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Zes jaar geleden werd de overlast veroorzaakt door diverse (criminele) jeugdgroepen. Door een integrale aanpak was dit probleem nagenoeg opgelost. De laatste twee jaar veroorzaken twee nieuwe groepen overlast in het gebied. Bewoners en ondernemers ervaren geluidsoverlast maar melden ook overmatige hoeveelheden vuilnis op het plein en geven aan zich niet meer veilig te voelen in het gebied. Een aantal bewoners meldt dat ze uitwijkt naar andere winkelcentra om boodschappen te doen. Anderen geven aan dat ze niet melden uit angst voor represailles.

De huidige groepen zijn dagelijks aanwezig in het gebied. Eén groep bestaat uit bewoners met een autochtone achtergrond. De tweede groep bestaat uit bewoners met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond. De leeftijd van de groepsleden varieert van 35 tot 55 jaar. Beide groepen gebruiken bovenmatig alcohol, een groep ook (hard)drugs. Regelmatig wordt door de politie en de wijkboa’s geconstateerd dat de groepen aanwezig zijn voor de ingangen van de winkels en alcohol consumeren.

Ook winkeliers en bewoners rapporteren dit. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de overlast en het alcoholgebruik. Door de alcohol raken de groepsleden ontremd en zijn ze minder aanspreekbaar. Ook kunnen de groepsleden een provocerende en intimiderende houding aannemen ten opzichte van bewoners, winkelend publiek, ondernemers en professionals. De groepen trekken dealers aan die op hun beurt weer criminelen, kwetsbare bewoners met en verslavingsachtergrond en/of risicojeugd uit de buurt aantrekken.

Een alcoholverbod wordt door de veiligheids- en hulpverleningspartners gezien als een noodzakelijke aanvullende maatregel bovenop de bestaande integrale aanpak. Met deze maatregel kan worden opgetreden tegen het bezit en nuttigen van alcohol. Het alcoholverbod geeft handhavers een extra mogelijkheid om snel en effectief op te treden bij aan alcoholgerelateerde overlast. Ook kan van het alcoholverbod een preventieve werking uitgaan.

Niet gewijzigd

De overige aangewezen gebieden zijn ongewijzigd gebleven.

Kaarten gebiedsbegrenzing alcoholverboden

Sub a

afbeelding binnen de regeling

Sub b

afbeelding binnen de regeling

Sub c

afbeelding binnen de regeling

Sub d

afbeelding binnen de regeling

Sub e

afbeelding binnen de regeling

Sub f

afbeelding binnen de regeling

Sub g

afbeelding binnen de regeling

Sub h

afbeelding binnen de regeling

Sub i

afbeelding binnen de regeling

Sub j

afbeelding binnen de regeling

Sub k

afbeelding binnen de regeling

Sub l

afbeelding binnen de regeling

Sub m

afbeelding binnen de regeling

Sub n

afbeelding binnen de regeling

Sub o

afbeelding binnen de regeling

Sub p

afbeelding binnen de regeling