Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen (Gr)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8, lid 3 en hoofdstuk V
  2. Gemeentewet, art. 232, vierde lid
  3. Waterschapswet, art. 124, vijfde lid
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 30, achtste lid
  5. Algemene wet bestuursrecht, tit. 10.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De artikelen 4 tot en met 6 treden met ingang van 1 januari 2018 in werking.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017 Nieuwe regeling

15-05-2017

stcrt-2017-32149

Onbekend