Regeling vervallen per 29-03-2023

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerhugowaard

Geldend van 01-01-2022 t/m 28-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerhugowaard
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerhugowaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 35 Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 29-03-2023 artikel 11

14-12-2021

gmb-2021-465857

Onbekend.
02-10-2020 01-01-2022 artikel 23

01-09-2020

gmb-2020-250006

Onbekend.
01-07-2017 02-10-2020 Nieuwe regeling

06-06-2017

Publicatie via Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 13-6-2017

BW17-0183/Bij17-301