Beleidsregels leerlingenvervoer

Geldend van 09-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint-Michielsgestel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp leerling, vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2017 Nieuwe regeling

06-06-2017

Gemeenteblad 2017, 97015 | 08-06-2017

B&W-besluit 06-06-2017, punt 11