Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied De Eendragt

Geldend van 27-10-2015 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied De Eendragt
Citeertitel Peilbesluit De Eendragt
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-38990 exb-2018-38991 exb-2018-38992 exb-2018-38993 exb-2018-38994 exb-2018-38995 exb-2018-38996 exb-2018-38997 exb-2018-38998 exb-2018-38999 exb-2018-39000 exb-2018-39001 exb-2018-39002 exb-2018-39003 exb-2018-39004 exb-2018-39005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 77 Waterschapswet
  2. artikel 84 Waterschapswet
  3. artikel 5.2 Waterwet
  4. Nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013'
  5. Reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta
  6. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
  7. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
  8. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het vigerende peilbesluit De Eendragt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2015 nieuwe regeling

24-09-2015

Waterschapsblad, 19-10-2015

.