Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, PZH-2017-591889364 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017)

Geldend van 23-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, PZH-2017-591889364 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Mileu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2021 artikel 2a

12-10-2021

prb-2021-10231

PZH-2021-783001206
15-03-2019 18-01-2019 23-10-2021 Wijziging art. 8a wordt toegevoegd

12-03-2019

prb-2019-1861

PZH-2019-681321192
20-03-2018 23-05-2017 15-03-2019 wijziging van de artikelen 5 en 7.

13-03-2018

prb-2018-2045

PZH-2017-604726109
23-11-2017 20-03-2018 Rectificatie (wijziging van de toelichting)

16-05-2017

Prov. Blad 2017, 3051

PZH-2017-604726109
13-07-2017 16-11-2017 Rectificatie (wijziging van de toelichting)

16-05-2017

Prov. Blad 2017, 3051

PZH-2017-604726109
23-05-2017 13-07-2017 nieuwe regeling

16-05-2017

Prov. Blad 2017, 2253

PZH-2017-591889364 DOS-2013-0010135