Haven- en Kadeverordening 2016

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Haven- en Kadeverordening 2016
Citeertitel Haven- en Kadeverordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1.5, 4.2, 4.4, 5.2, 6.2, 9.2

30-11-2022

gmb-2023-228038

Raadsvergadering d.d. 18 oktober 2022, nr. 86/2022
17-12-2016 01-01-2024 Onbekend

16-11-2016

Gmb 2016 - 177948

Raadsbesluit d.d. 16-11-2016. nr. 177/2016