REGELING AFKOPPELEN HEMELWATER EN AANLEG GROENE DAKEN

Geldend van 15-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling REGELING AFKOPPELEN HEMELWATER EN AANLEG GROENE DAKEN
Citeertitel REGELING AFKOPPELEN HEMELWATER EN AANLEG GROENE DAKEN
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de
  2. Algemene Subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2020 01-01-2020 wijziging

11-02-2020

gmb-2020-95634

2020-06
23-05-2017 15-04-2020 Onbekend

16-05-2017

Onbekend

DOS-2017-041862