Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017

Geldend van 18-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017
Citeertitel Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 125 Gemeentewet
  2. Artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2017 Onbekend

02-05-2017

Moerdijkse Bode week 20 - 2017

Onbekend