Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Geldend van 12-05-2017 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De opsomming onder lid 2, artikel 6, wijkt af van de vastgestelde versie wegens een kennelijke schrijffout

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2017 Nieuwe regeling

18-04-2017

Gemeenteblad, 11 mei 2017

n.v.t.