Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"

Geldend van 02-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"
Citeertitel Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-55452

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 174a
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 en artikelen 5:25 tot en met 5:28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017 Nieuwe regeling

28-02-2017

Gemeenteblad, 01-05-2017

nr. 172003, d.d. 09-02-2017