Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"

Geldend van 02-05-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel “Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg”

De burgemeester van Middelburg;

overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet;

gelet op artikel 174a van de gemeentewet, artikel 4:81 en de artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende beleidsregel “Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg”

Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg.